• 0962.227.257
  • tranhtreotuongbinhduong@gmail.com

Bản Đồ Cảng Biển Thế Giới Khổ Lớn

bản đồ cảng biển thế giới khổ lớn

Thông tin chi tiết

Giá bán bản đồ cảng biển Thế Giới khổ lớn chưa có khung: kích thước A0 giá 600.000đ/1 tấm, kích thước 100 x 135cm giá 700.000đ/1 tấm, kích thước 1m2 x 1m6 giá 800.000đ/1 tấm, kích thước 1m5 x 2m giá 900.000đ/1 tấm.
Giá bản đồ đã có khung: kích thước A0 giá 1.600.000đ/1 tấm, kích thước 100 x 135cm giá 1.800.000đ/1 tấm, kích thước 1m2 x 1m6 giá 2.800.000đ/1 tấm, kích thước 1m5 x 2m giá 3.500.000đ/1 tấm.

Sản phẩm cùng loại